Třídící linky

Proč by mě to mohlo zajímat?

01/

… Teplo

Na třídicí lince je zapotřebí tepelné energie k udržení dostatečné tepelné pohody pracovníků. Tento zdroj tepelné energie je často řešen pomocí elektrické energie či fosilních paliv.

02/

… Odpady

Odpad je do třídicí linky svážen, ale není na 100 % vytřízen. Vždy je produkován druh odpadu, pro který není využití a je potřeba jej dále likvidovat - v praxi toto množství činí až 50 % tříděného odpadu! Nejčastěji se tak děje skládkováním.

03/

… Úspora financí

Ač třídicí linka generuje určitý zisk, náklady za dopravu odpadu, jeho zpracování a následné nakládání se zbylým produktem vyžaduje finanční prostředky, které nejsou zcela kompenzovány vytřízenou látkou.

04/

… Kudy vede změna?

Odpady zbylé po třízení mohou být likvidovány v bezprostřední blízkosti areálu pomocí jednotky EVECONT. Vlastními silami, pouze s pomocí několika pracovníků, které EVECO zaškolí.

05/

… Co tedy udělat jinak?

Jednotka EVECONT energetickým využitím dodaného odpadu zajistí jeho environmentálně šetrnou likvidaci. Jako bonus vyrobí značné množství tepla či elektřiny, které lze ve třídírně využít.

06/

… Minimalizujte finanční náklady!

Jednotka EVECONT umožňuje provádět všechny energetické toky v rámci jediného zařízení. Výsledkem je větší nezávislost na externích společnostech a zejména pak ekonomická úspora.

JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY EVECONT PRO TŘÍDICÍ LINKY?

 • EVECONT umožňuje eliminovat kupované energetické toky pro vytápění, chlazení či výrobu elektrické energie. EVECONT je získává využitím odpadu.
 • Snížení nákladů za nakoupené energie pro provozovatele EVECONT a zásadní snížení nákladů za likvidaci odpadů, které jsou pro podniky čistou ztrátou.
 • Nulové náklady na svážení odpadů. Žádná další ekologická zátěž způsobená jejich dopravou a nižší náklady na jejich skladování.
 • Odpady se zpracují V MÍSTĚ JEJICH VZNIKU.
 • Nezávislost na externích společnostech znamená mimořádnou ekonomickou úsporu.
 • Zásadní snížení spotřeby primárních fosilních paliv jako je například zemní plyn nebo uhlí.
 • Modularita jednotky EVECONT umožňuje přizpůsobení pro každý konkrétní požadavek objednavatele. PARAMETRY PŘIPRAVÍME ZCELA NA MÍRU!
 • EVECONT umožňuje energetickou a finanční soběstačnost projektu.
 • Efektivní využití uložené ENERGIE V ODPADECH.
 • Postupné naplňování cílů Průmyslu 4.0 o CIRKULÁRNÍ EKONOMICE.
 • Jednotky EVECONT splňují nejpřísnější stanovené limity pro vypouštění emisí do ovzduší. Jsou tedy ENVIRONMENTÁLNĚ VELMI ŠETRNÉ.
 • Zodpovědný přístup pro zlepšení životního prostředí a spokojený, zdravý život pro PLANETU, NÁS I BUDOUCÍ GENERACE.

Jak je možné jednotku evecont realizovat?

Evecont je dodán na klíč, formou PPP. Jednotku vyrobíme, dodáme, poskytujeme servis a v případě potřeby určitou dobu provozujeme. Vy jednotku splácíte prostřednictvím nájmu a po předem stanovené době přejde její vlastnictví na Vás.

Kontakt pro jakékoliv informace

Ing. Jan Krišpín

krispin@evecobrno.cz
+420 734 158 923

Jak nejsnadněji začít?

Zkuste nám zde, v tomto jednoduchém dotazníku, napsat o čem přibližně uvažujete a jaké jsou Vaše rámcové kapacity. Ozveme se Vám zpět již v okamžiku, kdy budeme orientovaní v tom, co skutečně potřebujete.

Dotazník

Pár základních otázek

Není nám to jedno!

Již více jak 20 let se věnujeme problematice odpadů a možností jejich likvidace tak, aby tato otázka byla řešena koncepčně a s ohledem na maximální zpětné využití energie z odpadů, pro které již není uplatnění. Věnujeme se této otázce hlavně s ohledem na enormní zátěž, kterou neřešení tohoto problému pro planetu Zemi a naše životní prostředí představuje.

Týmy našich inženýrů pracují každý den na inovacích tak, abyste se všemi technologickými znalostmi dokázali již vyprodukovaný odpad zpětně využít v jakémkoli, k tomu vhodném místě. Usilovně pracujeme na tom, aby odpady nebyly ekologickou hrozbou této doby!

Opravdu nám to
není jedno!

Reference

Kontakty


Březinova 1608/42
616 00 Brno, Zabovřesky

+420 544 527 231
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.