Staré zátěže

Proč by mě to mohlo zajímat?

01/

… Odpady

Znečištěné oblasti jsou velikým problémem pro přírodu a mohou mít dalekosáhlé důsledky. Odpadní látky jsou zde kumulovány a hrozí riziko znečištění odpadních vod a následná otrava obyvatel.

02/

… Teplo

Znečištěné oblasti jsou obvykle čištěny tak, že se daný materiál akumuluje a uzavře do neprodyšných kontejnerů. Tak ale odpad není likvidován, pouze přesunut jinam. Při jejich likvidaci lze produkovat teplo, které lze zužitkovat jinde.

03/

… Životní prostředí

Skladování v kontejnerech, které postupně degradují a propouští nebezpečné látky zpět do prostředí je z environmentálního hlediska dlouhodobě neudržitelné.

04/

… Úspora financí

Při každém způsobu eliminace nebezpečných látek, musí být vynaloženy veliké finanční prostředky, které jsou nevratné.

05/

… Kudy vede změna?

EVECONT je zařízení, které je díky své modulární stavbě přizpůsobitelné širokému rozmezí odpadních látek. Poměrná jednoduchost tohoto zařízení umožňuje sanaci starých zátěží přímo v dané lokalitě a eliminuje tak škodliviny spojené s logistikou.

06/

… Co tedy udělat jinak?

Jednotka EVECONT energetickým využitím odpadu zajistí jeho environmentálně šetrnou likvidaci. Jako bonus vyrobí značné množství tepla či elektřiny, které lze v tom samém procesu použít například pro vlastní spotřebu a docílit tak maximální efektivity a soběstačnosti procesu.

07/

… Ekologie

Energetické využití odpadů, které byly předurčeny k věčnému setrvání v půdě a k vytváření enviromentálních krizí, umožňuje vytvářet lepší životní prostředí pro další generace.

08/

… Minimalizujte finanční náklady!

Jednotka EVECONT umožňuje přiblížení energetické a finanční soběstačnosti projektu, který utváří lepší budoucnost.

JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY EVECONT PRO SANACI STARÝCH ZÁTĚŽÍ?

  • Možnost využití generovaného tepla či elektřiny na místě, nebo ve vzdáleném spotřebiči.
  • Snížení nákladů za nakoupené energie pro provozovatele EVECONT a zásadní snížení nákladů za likvidaci odpadů, které jsou pro objednavatele čistou ztrátou.
  • Nulové náklady na svážení odpadů. Žádná další ekologická zátěž způsobená jejich dopravou a nižší náklady na jejich skladování.
  • Odpady se zpracují V MÍSTĚ JEJICH VZNIKU.
  • Nezávislost na externích společnostech znamená mimořádnou ekonomickou úsporu.
  • Modularita jednotky EVECONT umožňuje přizpůsobení pro každý konkrétní požadavek objednavatele. PARAMETRY PŘIPRAVÍME ZCELA NA MÍRU!
  • EVECONT umožňuje energetickou a finanční soběstačnost projektu.
  • Efektivní využití uložené ENERGIE V ODPADECH.
  • Jednotky EVECONT splňují nejpřísnější stanovené limity pro vypouštění emisí do ovzduší. Jsou tedy ENVIRONMENTÁLNĚ VELMI ŠETRNÉ.
  • Zodpovědný přístup pro zlepšení životního prostředí a spokojený, zdravý život pro PLANETU, NÁS I BUDOUCÍ GENERACE.

Jak je možné jednotku evecont realizovat?

Evecont je dodán na klíč, formou PPP. Jednotku vyrobíme, dodáme, poskytujeme servis a v případě potřeby určitou dobu provozujeme. Vy jednotku splácíte prostřednictvím nájmu a po předem stanovené době přejde její vlastnictví na Vás.

Kontakt pro jakékoliv informace

Ing. Jan Krišpín

krispin@evecobrno.cz
+420 734 158 923

Jak nejsnadněji začít?

Zkuste nám zde, v tomto jednoduchém dotazníku, napsat o čem přibližně uvažujete a jaké jsou Vaše rámcové kapacity. Ozveme se Vám zpět již v okamžiku, kdy budeme orientovaní v tom, co skutečně potřebujete.

Dotazník

Pár základních otázek

Není nám to jedno!

Již více jak 20 let se věnujeme problematice odpadů a možností jejich likvidace tak, aby tato otázka byla řešena koncepčně a s ohledem na maximální zpětné využití energie z odpadů, pro které již není uplatnění. Věnujeme se této otázce hlavně s ohledem na enormní zátěž, kterou neřešení tohoto problému pro planetu Zemi a naše životní prostředí představuje.

Týmy našich inženýrů pracují každý den na inovacích tak, abyste se všemi technologickými znalostmi dokázali již vyprodukovaný odpad zpětně využít v jakémkoli, k tomu vhodném místě. Usilovně pracujeme na tom, aby odpady nebyly ekologickou hrozbou této doby!

Opravdu nám to
není jedno!

Reference

Kontakty


Březinova 1608/42
616 00 Brno, Zabovřesky

+420 544 527 231
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.