Menší města

Proč by mě to mohlo zajímat?

01/

… Teplo

Ve městech je celoroční potřeba tepla, ať už pro vytápění nebo pro ohřev vody ke koupeli či do prádelen a přilehlého průmyslu. Obvyklým zdrojem tepla jsou velké teplárny na fosilní paliva, separátní kotelny na zemní plyn a v domácnostech malá spalovací zařízení na zemní plyn či biomasu.

02/

… Chlad

V parních letních měsících je městská zástavba vystavena enormní tepelné zátěži. Pro každého obyvatele je možnost zchladit se, příjemnou záležitostí. Chlad najde využití zejména ve velkých objektech jako jsou nákupní centra, zimní stadiony či průmyslové objekty. Obvyklým zdrojem chladu jsou kompresorové klimatizační jednotky na elektřinu.

03/

… Odpad

Městská zástavba produkuje nemalé množství odpadů, z nichž pouze část lze recyklovat nebo znovupoužít. Jejich množství je značné a lze stěží předpokládat, že jejich tvorba klesne. Často se o likvidaci odpadů stará externí odpadová společnost, která je obvykle ukládá na skládku poblíž lidského obydlí.

04/

… Úspora financí

Občané spolu s městem na všechny energetické toky a zejména na likvidaci odpadu vynakládají nemalé finanční částky. Přitom je zde možnost velké úspory. Plně postačí změnit situaci.

05/

… Kudy vede změna?

Směsný komunální odpad z města může být v bezprostřední blízkosti likvidován pomocí jednotky EVECONT vlastními silami, pouze s pomocí několika pracovníků, které EVECO zaškolí. Je jen na možnostech města, zda bude před jeho energetickým využitím separován od recyklovatelných odpadů.

06/

… Co tedy udělat jinak?

Jednotka EVECONT energetickým využitím dodaného odpadu zajistí environmentálně šetrnou likvidaci komunálního i nebezpečného odpadu. Jako bonus vyrobí nemalé množství tepla, které lze ve městě zužitkovat.

07/

… Navíc v létě

Připojením speciálního modulu je možné namísto tepla vyrábět chlad což je výhodné zejména v letních měsících. Příznivé je, že tato metoda výroby chladu je výhodnější než konvenční výroba chladu kompresory.

08/

… Opravdu chcete platit 1 věc 3×?

Jednotka EVECONT umožňuje provádět všechny tři energetické toky v rámci jediného zařízení. Výsledkem je větší nezávislost na externích společnostech a zejména pak ekonomická úspora.

JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY EVECONT PRO MĚSTA?

 • NEPLAŤTE 3×! EVECONT umožňuje vyřadit všechny energetické toky pro vytápění, chlazení či výrobu elektrické energie. EVECONT je získává využitím odpadu.

 • Možnost využití páry na vytápění bez nutnosti budovat nebo udržovat nákladnou infrastrukturu ze vzdáleného zdroje.

 • Snížení nákladů za nakoupené energie pro provozovatele EVECONT a zásadní snížení nákladů za likvidaci odpadů, které jsou pro města čistou ztrátou.

 • Odpady se zpracují V MÍSTĚ JEJICH VZNIKU.

 • Nezávislost na externích společnostech znamená mimořádnou ekonomickou úsporu.

 • Zásadní snížení spotřeby primárních fosilních paliv jako je například zemní plyn nebo uhlí.

 • Modularita jednotky EVECONT umožňuje přizpůsobení pro každý konkrétní požadavek města. PARAMETRY PŘIPRAVÍME ZCELA NA MÍRU!

 • EVECONT umožňuje energetickou a finanční soběstačnost projektu.

 • Efektivní využití uložené ENERGIE V ODPADECH.

 • Postupné naplňování cílů Průmyslu 4.0 o CIRKULÁRNÍ EKONOMICE.

 • Jednotky EVECONT splňují nejpřísnější stanovené limity pro vypouštění emisí do ovzduší. Jsou tedy ENVIRONMENTÁLNĚ VELMI ŠETRNÉ.

 • Zodpovědný přístup pro zlepšení životního prostředí a spokojený, zdravý život pro PLANETU, NÁS I BUDOUCÍ GENERACE.

Jak je možné jednotku evecont realizovat?

Evecont je dodán na klíč, formou PPP. Jednotku vyrobíme, dodáme, poskytujeme servis a v případě potřeby určitou dobu provozujeme. Vy jednotku splácíte prostřednictvím nájmu a po předem stanovené době přejde její vlastnictví na Vás.

Kontakt pro jakékoliv informace

Ing. Jan Krišpín

krispin@evecobrno.cz
+420 734 158 923

Jak nejsnadněji začít?

Zkuste nám zde, v tomto jednoduchém dotazníku, napsat o čem přibližně uvažujete a jaké jsou Vaše rámcové kapacity. Ozveme se Vám zpět již v okamžiku, kdy budeme orientovaní v tom, co skutečně potřebujete.

Dotazník

Pár základních otázek

Není nám to jedno!

Již více jak 20 let se věnujeme problematice odpadů a možností jejich likvidace tak, aby tato otázka byla řešena koncepčně a s ohledem na maximální zpětné využití energie z odpadů, pro které již není uplatnění. Věnujeme se této otázce hlavně s ohledem na enormní zátěž, kterou neřešení tohoto problému pro planetu Zemi a naše životní prostředí představuje.

Týmy našich inženýrů pracují každý den na inovacích tak, abyste se všemi technologickými znalostmi dokázali již vyprodukovaný odpad zpětně využít v jakémkoli, k tomu vhodném místě. Usilovně pracujeme na tom, aby odpady nebyly ekologickou hrozbou této doby!

Opravdu nám to
není jedno!

Reference

Kontakty


Březinova 1608/42
616 00 Brno, Zabovřesky

+420 544 527 231
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.