ČOV

Proč by mě to mohlo zajímat?

01/

… Teplo

V čistírně odpadních vod bude brzy zapotřebí velké množství tepelné energie k vysušování kalů, které se nebudou moci rozprašovat na zemědělské pozemky ani ukládat na skládku.

02/

… Odpad

Rozstřikování kalů na polích v blízké budoucnosti nebude umožněno a obdobně i jeho skládkování. Tvorba kalů v čistírně je však nevyhnutelná. Vzhledem k tomu, že výhřevnost kalové sušiny je na dobré úrovni, lze ho energeticky využít a pokrýt tak tepelnou spotřebu sušení.

03/

… Úspora financí

ČOV na likvidaci kalu vynakládají nemalé finanční částky. Vysoušení kalů je navíc energeticky velmi náročný proces, což se na ekonomice provozu do budoucna také významně projeví. Je zde však možnost využít energii skrytou v kalech pro jejich vlastní vysušení a tím dosáhnout úspory ve srovnání s konvenční technologií na zemní plyn.

04/

… Kudy vede změna?

Kaly z čistírny odpadních vod mohou být v bezprostřední blízkosti likvidovány pomocí jednotky EVECONT vlastními silami, pouze s pomocí několika pracovníků, které EVECO zaškolí.

05/

… Co tedy udělat jinak?

Jednotka EVECONT energetickým využitím kalů zajistí jeho environmentálně šetrnou likvidaci a jako bonus vyrobí nemalé množství tepla, které je využito pro vlastní spotřebu vysoušení kalů. Přebytečné teplo může být využito pro vytápění objektů ČOV.

06/

… Opravdu chcete platit 1 věc 3×?

Jednotka EVECONT umožňuje provádět oba energetické toky v rámci jediného zařízení. Výsledkem je větší nezávislost na externích společnostech a zejména pak ekonomická úspora.

JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY EVECONT PRO ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD?

 • NEPLAŤTE 2×! EVECONT umožňuje vyřadit energetický tok pro sušení využitím odpadního kalu.
 • EVECONT umožňuje u ČOV technologii likvidace kalů bez dalších nákladů na jejich vysoušení.
 • Snížení nákladů za nakoupené energie pro provozovatele EVECONT a zásadní snížení nákladů za likvidaci odpadů, které jsou pro podniky čistou ztrátou.
 • Nulové náklady na svážení odpadů. Žádná další ekologická zátěž způsobená jejich dopravou a nižší náklady na jejich skladování.
 • Kaly se zpracují V MÍSTĚ JEJICH VZNIKU.
 • Nezávislost na externích společnostech znamená mimořádnou ekonomickou úsporu.
 • Zásadní snížení spotřeby primárních fosilních paliv jako je například zemní plyn nebo uhlí.
 • Modularita jednotky EVECONT umožňuje přizpůsobení pro každý konkrétní požadavek firmy, města, nemocnice, či jiného zařízení. PARAMETRY PŘIPRAVÍME ZCELA NA MÍRU!
 • EVECONT umožňuje energetickou a finanční soběstačnost projektu.
 • Efektivní využití uložené ENERGIE V ODPADECH.
 • Jednotky EVECONT splňují nejpřísnější stanovené limity pro vypouštění emisí do ovzduší. Jsou tedy ENVIRONMENTÁLNĚ VELMI ŠETRNÉ.
 • Zodpovědný přístup pro zlepšení životního prostředí a spokojený, zdravý život pro PLANETU, NÁS I BUDOUCÍ GENERACE.

Jak je možné jednotku evecont realizovat?

Evecont je dodán na klíč, formou PPP. Jednotku vyrobíme, dodáme, poskytujeme servis a v případě potřeby určitou dobu provozujeme. Vy jednotku splácíte prostřednictvím nájmu a po předem stanovené době přejde její vlastnictví na Vás.

Kontakt pro jakékoliv informace

Ing. Jan Krišpín

krispin@evecobrno.cz
+420 734 158 923

Jak nejsnadněji začít?

Zkuste nám zde, v tomto jednoduchém dotazníku, napsat o čem přibližně uvažujete a jaké jsou Vaše rámcové kapacity. Ozveme se Vám zpět již v okamžiku, kdy budeme orientovaní v tom, co skutečně potřebujete.

Dotazník

Pár základních otázek

Není nám to jedno!

Již více jak 20 let se věnujeme problematice odpadů a možností jejich likvidace tak, aby tato otázka byla řešena koncepčně a s ohledem na maximální zpětné využití energie z odpadů, pro které již není uplatnění. Věnujeme se této otázce hlavně s ohledem na enormní zátěž, kterou neřešení tohoto problému pro planetu Zemi a naše životní prostředí představuje.

Týmy našich inženýrů pracují každý den na inovacích tak, abyste se všemi technologickými znalostmi dokázali již vyprodukovaný odpad zpětně využít v jakémkoli, k tomu vhodném místě. Usilovně pracujeme na tom, aby odpady nebyly ekologickou hrozbou této doby!

Opravdu nám to
není jedno!

Reference

Kontakty


Březinova 1608/42
616 00 Brno, Zabovřesky

+420 544 527 231
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.